SPOUWMUURISOLATIE

Gasprijzen stijgen naar recordhoogte! Zijn uw spouwmuren niet, of slecht geïsoleerd? Bespaar nu fors op uw energierekening door uw spouwmuren door Grimbergen Isolatietechniek te laten isoleren!

De Voordelen in het kort:

 • Minimale investering in relatie tot de opbrengst
 • Grote energiebesparing, dus lagere gasrekening, dus minder CO2 uitstoot
 • Zeer korte terugverdientijd, enkele jaren, hoog rendement
 • ISDE subsidie mogelijk
 • Verbetering thermisch binnenklimaat, minder fluctuaties temperatuur
 • Warm in de winter, koel in de zomer
 • Verbetering van het energielabel van uw woning
 • Gebruikte materialen, EPS HR++ parels en Knauf Supafil glaswol hebben een lage milieubelasting (eco-footprint) en zijn gecertificeerd.
 • Maakt toepassing van (hybride) warmtepomp eerder mogelijk

Volledige ISDE subsidie is mogelijk als u tenminste 2 maatregelen treft. Bij 1 maatregel krijgt u 50% subsidie. Lees hier verder.

Wanneer is spouwmuurisolatie mogelijk?

Spouwmuurisolatie is in principe mogelijk als er sprake is van een spouwmuur die vanuit de bouw nog niet, of dun is geïsoleerd en die een resterende luchtspouw heeft van tenminste 30 mm. Bij de meeste spouwmuren bedraagt de breedte tussen de 30 en 70 mm. Ideaal om te vullen!

Grimbergen Isolatietechniek werkt met twee hoogwaardige isolatiematerialen;

Wat is een spouwmuur eigenlijk?

In Nederland worden sinds de jaren 20 van de vorige eeuw spouwmuren toegepast als gevel.      

De traditionele opbouw van een spouwmuur zonder isolatie is als volgt; 

 • Buitenspouwblad bestaande uit halfsteens metselwerk
 • Een zwak geventileerde luchtspouw van 30 tot 70 mm
 • Een binnenspouwblad bestaande uit metselwerk, kalkzandsteen of beton of een gevelsluitend element (hsb)
 • Het buitenblad is met zogenaamde spouwankers gekoppeld aan het binnenblad

Praktisch alle niet geïsoleerde spouwmuren en spouwmuren met dunne isolatie (20 tot 60 mm) kunnen worden na-geïsoleerd door in de resterende luchtspouw een isolatiemateriaal te spuiten.
Bij welke woningen en gebouwen is dat mogelijk?

√  Woningen en gebouwen die tussen 1920 en 1973 zijn gebouwd met spouwmuren die niet zijn geïsoleerd
√  Woningen en gebouwen die zijn gebouwd tussen 1973 en 1988 hebben spouwmuren met 20 tot 70 mm isolatie, hier kan de resterende luchtspouw van minimaal 30 mm vaak worden gebruikt voor na-isolatie. Hierdoor wordt de isolatiewaarde van de gevel verbeterd.

Vanaf de jaren ’90 is dikkere isolatie gebruikt en is aanvullende na-isolatie van de spouwmuur minder zinvol.

Spouwmuur per jaar

Wanneer is isolatie niet mogelijk?

Spouwmuren die aan de buitenzijde zijn voorzien van stucwerk, kunnen wij niet isoleren. Hier kunt u aan de slag met voorzetwanden aan de binnenzijde of een vorm van buitengevelisolatie. Vraag uw aannemer! Wit geschilderde muren kunnen wij isoleren als er een dampopen verf is toegepast. Dit wordt altijd met u besproken.

Ook spouwmuren met een geglazuurde steen in het buitenspouwblad kunnen wij niet isoleren. Ook hier kunt u aan de slag met voorzetwanden aan de binnenzijde. 

Steens metselwerk gevels dienen aan de binnenzijde of aan de buitenzijde te worden geïsoleerd met voorzetwanden respectievelijk buitengevelisolatie.

Isolatie van uw spouwmuren; de 7 voordelen

1. Energiebesparing, gasbesparing dus geldbesparing!

Gas besparing

Door uw spouwmuren te isoleren realiseert u een forse energiebesparing. Met 55 mm isolatie gaat er circa 70% minder energie verloren door het metselwerk. Bij 55 mm isolatie bespaart u al circa 8 m3  aardgas per vierkante meter metselwerk per jaar. Dat loopt lekker op, vooral als u een kopgevel heeft!

2) Indicatieve besparingen, gebaseerd op een gemiddelde binnentempratuur van 19 graden celsius, een normaal ventilatiepatroon, een gemiddelde winter (laatste 10 jaar gemiddeld) en een HR cv-ketel. Bij de geveldelen die zich achter radiatoren bevinden is de besparing zelfs hoger.

2. Hoogste rendement, meeste besparing, subsidie mogelijk

Isoleren van uw spouwmuur is heel rendabel. Bij een gasprijs van €0,80 per m3 bedraagt de terugverdientijd van de investering 3 tot 4 jaar. Daarna bedraagt het rendement ten opzichte van de investering circa 30% per jaar! Hoeveel krijgt u op uw spaarrekening? De terugverdientijd is bij een gasprijs van € 1,60 per m3 minder dan 2 jaar. Nu met subside nog minder! 

Door de spouwmuurisolatie te combineren met vloer-of bodemisolatie en/of door het plaatsen van tenminste 8 m2 HR++ glas, kan bovendien € 8.- ISDE-subsidie per m2 spouwmuurisolatie worden verkregen. Daarmee wordt de terugverdientijd met ongeveer een jaar verkort! Met één maatregel krijgt u vanaf 2023 de helft van de subsidie.

In onderstaande grafiek kunt u aflezen wat de globale terugverdientijd is in jaren van het isoleren van uw spouwmuren met circa 50-55 mm isolatie, EPS-isoplus parels of Knauf Supafil.

Spouwmuur subsidie terugverdientijd

 Met onderstaande ISDE meldcodes kunt u subsidie aanvragen op deze webpagina;    https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isolatiemaatregelen

KA18430 EPS Isoplus parels – spouwmuurisolatie
KA18135 Knauf supafil wol – spouwmuurisolatie

3. Verbetering  thermisch comfort in de winter; warmer in de winter

Door de spouwmuur te isoleren stijgt de oppervlakte temperatuur van het binnenspouwblad in de winter als het buiten vriest, van circa  15°C  tot 18 á 19°C . Hierdoor stralen de gevels veel minder koude uit wat het comfort verbetert. Dit effect is vooral te merken bij grote oppervlakken, zoals bij zijgevels.

4. Verbetering thermisch comfort in de zomer, koeler in de zomer

Heeft u in de zomer wel eens gemerkt hoe warm het metselwerk aan de buitenzijde wordt als de zon er op staat? Dat kan zomaar 50°C worden. Deze warmte wordt bij een niet-geïsoleerde spouwmuur doorgestraald naar het binnenspouwblad dat snel opwarmt en zijn warmte naar binnen afgeeft. Hierdoor warmt de woning snel op. Door de spouw door Grimbergen Isolatietechniek te laten isoleren blijft het binnenblad veel langer koel. Daardoor warmt het binnen minder snel op.

5. Stabieler binnenklimaat, zowel in de winter als in de zomer

Met geïsoleerde spouwmuren ontstaat een veel stabieler binnenklimaat. De temperatuurschommelingen zijn geringer en daardoor hoeft de cv-ketel minder vaak aan te slaan.  U zult merken dat het ’s-nachts minder ver afkoelt. Dit komt met een moeilijk woord door de warmtecapaciteit van de steenachtige binnenspouwbladen.

6. Oplossing voor veel voorkomende vochtproblemen

Bij ongeïsoleerde spouwmuren kunnen zich bij koude winters snel vochtproblemen voordoen, met name ter plaatse van uitwendige hoeken en de aansluitingen bij de vloeren en de plafonds. Berucht zijn ook de vochtproblemen die ontstaan bij zijgevels waar kasten of bijvoorbeeld een bankstel tegen de muur zijn geplaatst. Om schimmelvorming te voorkomen zijn er twee zaken belangrijk: 

 • Zorgen voor een voldoende hoge temperatuur van het oppervlak van de gevel 
 • Zorgen voor voldoende ventilatie om een hoge relatieve vochtigheid in de woning te voorkomen

Bij een ongeïsoleerde spouwmuur kan de binnenoppervlaktetemperatuur als het buiten bijvoorbeeld 0°C of minder is, erg laag zijn. Bij een binnentemperatuur van 20°C bedraagt de temperatuur aan het binnenoppervlak van de gevel 15°C of lager, tot 9‐10°C  in hoeken of achter kasten. Dat kan tot schimmelvorming op behang of stucwerk leiden, met name als de relatieve vochtigheid in de ruimte langdurig boven de 40% komt.  Ook bij badkamers die aan een buitengevel grenzen komen vaak vochtproblemen voor.  Hier speelt de gemiddeld hogere luchtvochtigheid een belangrijke rol. Door de spouwmuren te isoleren stijgt de binnenoppervlaktetemperatuur en zijn deze plekken niet langer het koudste punt in huis. Hiermee wordt schimmel voorkomen. 

7. Bijdrage aan Energietransitie, minder CO2 uitstoot, verbetering Energielabel

Door de spouwmuren te isoleren bespaart u niet alleen op uw gasrekening maar verlaagt u ook de uitstoot van CO2 en draagt u bij aan de energietransitie. Een beter geïsoleerd huis maakt het eerder mogelijk om een (hybride) warmtepomp te installeren.  

Met elke m3 die u bespaart, vermijdt u de uitstoot van 1,8 kg CO2 per jaar. Voor een gemiddelde tussenwoning gaat het al gauw om een besparing van circa 550 kg CO2 per jaar, voor een hoekwoning of twee-onder-een- kap loopt dit op naar circa 1450 kg per jaar! 

Door de spouwmuren te isoleren verbetert u het energielabel van uw woning. Belangrijk bij verkoop!

De werkwijze van Grimbergen Isolatietechniek

Inspectie van de spouw   

Voordat wij gaan isoleren wordt eerst door onze adviseur gekeken of de spouw geschikt is. Zo moet de spouwbreedte minimaal 30 mm zijn en mag er geen puin in de spouw zitten. Met een endoscoop wordt een visuele inspectie van de spouw uitgevoerd.  Dit kan door de open stootvoegen of door gaatjes te boren in de gevel die na inspectie weer netjes worden afgedicht. De adviseur meet ook het oppervlakte van het metselwerk op, waarbij ook rekening wordt gehouden met het gedeelte van de spouwmuur dat onder het maaiveld doorloopt tot de funderingsbalk. Na het uitbrengen van de offerte en de opdrachtverlening wordt in onderling overleg de datum van de uitvoering vastgesteld.

Gebruikte isolatiematerialen spouwmuurisolatie

Grimbergen isolatietechniek werkt met twee isolatiematerialen die beiden zeer geschikt zijn voor het isoleren van de spouwmuren;

 • EPS HR++ parels
 • Knauf Supafil glaswolvlokken

Isolatie spouwmuren met EPS HR++ parels  

Grimbergen EPS HR++ parels

Grimbergen Isolatietechniek heeft met de HR++ parels een prachtig product in handen om uw spouwmuur te laten isoleren. De HR++ parels hebben een meer dan uitstekende isolatiewaarde ( lambda declared waarde λd = 0.033 W/mK). De grijze parels zijn voorzien van grafiet. Dit zorgt ervoor dat de parels extra warmte reflecteren. Hierdoor isoleren deze parels beter dan de vroeger gebruikte witte isolatieparels.

Door de afmeting van de HR++ parel, te weten 2 tot 5mm, kunnen deze zich in alle hoekjes en gaatjes in de toch al smalle spouw voegen. De pareltjes sluiten ook goed aan tegen de kozijnen. In de spouw zitten spouwankers en speciebaarden. Deze oneffenheden kunnen een mooie verdeling van het isolatiemateriaal verstoren. De parels die Grimbergen Isolatietechniek gebruikt zijn mooi rond, klein en egaal aan de buitenkant waardoor dit probleem niet bestaat. Daar bovenop heeft onze HR++ parel een uniek hoge isolatiewaarde en is daardoor een uitstekend materiaal  om uw spouwmuren mee te laten isoleren door Grimbergen Isolatietechniek.

Aanbrengen isolatie

In het buitenblad worden volgens een patroon gaten rond 18 mm geboord in de kruising van de staande en liggende voeg.

Door deze gaten worden de EPS parels onder hoge druk in de spouw geblazen. Hierbij wordt een watergedragen lijm meegespoten die er voor zorgt dat de EPS korreltjes zich in de spouw na uitharding vormen tot een plaat. Onder de kozijnen en de dakrand worden extra gaten geboord. Als er geen parels meer door het vulpistool komen sluit de isolatiespecialist het vulpistool en wordt naar het volgende gaatje gegaan. Na het vullen worden alle gaatjes weer netjes afgedicht met op kleur gemaakte voegspecie. Na afloop is nauwelijks meer te zien waar de gaatjes hebben gezeten.  

Technische voordelen van de HR++ parels

√  Eenvoudige plaatsing (meestal in een halve dag, bij een groter project vaak in een dag)
√  100% recyclebaar
√  Dampdoorlatend en vochtbestendige/regulerende isolatie, waterafstotend
√  Hoge isolatiewaarde
√  Toepasbaar vanaf een spouwbreedte van 30 mm
√  Tien jaar garantie
√  Gecertificeerd product bij BCRG

indicatieve besparingen isolatie spouwmuren met EPS HR++ parels

      NTA 8800 globale 1)
  isolatie Rdeclared Rc gasbesparing
    m2K/W m2K/W m3 /jaar.m2
Ongeïsoleerde spouwmuur 0 mm   0,35 0
Nageïsoleerde  30 0,91 1,02 5.9
spouwmuur 40 1,21 1,27 7.9
  50 1,52 1,50   8.6
  60 1,82 1,72 9,0
  70 2,12 1,95 9.4

1) bij een gemiddelde binnentemperatuur van 19°C en een gemiddelde winter( laatste 11 jaar), met een hr cv-ketel, gemiddeld ventilatiegedrag. De besparingen zijn indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
De Rc waarde is de warmteweerstand van de spouwmuur volgens attest 20210307GK van Bureau CRG.

Isoleren spouwmuren met Knauf Supafil glaswolvlokken

Als tweede isolatiemateriaal gebruikt Grimbergen Isolatietechniek Knauf Supafil voor de isolatie van de spouwmuren. 

Deze wol is speciaal ontwikkeld voor het thermisch- en akoestisch na-isoleren van ongeïsoleerde spouwmuren. Knauf Supafil heeft een uitstekende isolatiewaarde ( lambda declared waarde λd = 0.034 W/mK). De witte glaswol bevat geen chemisch bindmiddel. De wol is wel gesiliconiseerd, dus waterafstotend. De wol is onbrandbaar, van belang bij situaties met een ingebouwde open haard of een houtkachel die is ingebouwd.  Daarnaast is de wol sterk geluidsabsorberend en draagt daarmee bij aan een verdere verbetering van de geluidsisolatie van de spouwmuur. 

Aanbrengen isolatie

De wol wordt via gaten in de voeg geïnjecteerd in uw spouwmuur. Dit doen wij van buitenaf. In de kruising van de staande en liggende voeg worden hiertoe gaten geboord met een diameter van 18mm. Onder de kozijnen en de dakrand worden extra gaten geboord. Als er geen glaswol meer door het vulpistool komt sluit de isolatiespecialist het vulpistool en wordt naar het volgende gaatje gegaan. Na het vullen worden alle gaatjes weer netjes afgedicht met op kleur gemaakte voegspecie. Na afloop is nauwelijks meer te zien waar de gaatjes hebben gezeten. Om Knauf Supafil te kunnen gebruiken is een spouwbreedte van tenminste 40 mm gewenst en dient de spouw schoon te zijn.

Technische voordelen van de Knauf Supafil glaswol

√  Eenvoudige plaatsing (meestal in een halve tot 1 dag)
√  Bestaat voor maximaal 80% uit gerecycled glas
√  Dampdoorlatend en vochtbestendige/regulerende isolatie, waterafstotend
√  Hoge isolatiewaarde
√  Toepasbaar vanaf een spouwbreedte van 40 mm
√  Onbrandbaar
√  Sterk geluidsabsorberend
√  Tien jaar garantie, gaat levenslang mee

Indicatieve besparingen Isolatie spouwmuren met Supafil cavity spouwwol

   dikte   NTA 8800 globale 1)
  isolatie Rdeclared Rc gasbesparing
  mm  m2K/W m2K/W m3 /jaar.m2
Ongeïsoleerde spouwmuur 0   0,35 0
Na-geïsoleerde 40 1,18 1,25 7,9
spouwmuur 50 1,47 1,47 8,5
  60 1,76 1,69 9,0
  70 2,06 1,92 9,3

1) bij een gemiddelde binnentemperatuur van 19°C en een gemiddelde winter (laatste 11 jaar), met een hr cv-ketel en een gemiddeld ventilatiegedrag. De besparingen zijn indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
De Rc waarde is de warmteweerstand van de spouwmuur volgens attest 20210221GK van Bureau CRG.

Aanbrengen ventilatieroosters

Ventilatiekoker

Als de zwakke ventilatie van de kruipruimte wordt gerealiseerd door open stootvoegen in de gevel of een rooster zonder aansluitende koker, dan wordt deze ventilatiemogelijkheid afgesloten door de aangebrachte isolatie. Om de ontluchting te herstellen worden enkele ventilatiekokers met een diamantboor door de gevel van boven het maaiveld naar de kruipruimte geboord. De kokers worden aan de buitenzijde voorzien klein, muisdicht zwart kunststof rooster.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Wij komen vrijblijvend langs om u te adviseren.

 Warm in de winter, koel in de zomer
√  Dampdoorlatend en vochtbestendige/regulerende isolatie
√  Hoge isolatiewaarde 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Wij komen vrijblijvend langs om u te adviseren.

  Advies nodig? Laat ons contact met u opnemen.

  Naam:

  E-mailadres :

  Telefoonnummer:

  Opmerkingen of vragen: