Isolatie en ISDE subsidie, hoe zit dat?

De ISDE regeling met subsidie op isolatiemaatregelen is er voor woningeigenaren.

Voor een Vereniging van Eigenaars (VvE) is er de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH VvE)

Woningeigenaren

Nog nooit was isoleren zo rendabel; zeker met de verhoogde subsidie en de hoge gasprijzen!

Voor spouwmuurisolatie, vloerisolatie of bodemisolatie is het bijna altijd mogelijk subsidie te krijgen.

Woningeigenaren kunnen  subsidie krijgen voor 5 typen isolatiemaatregelen  volgens de regeling Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Daarnaast kan subsidie verkregen worden op plaatsing van HR++ of Triple glas, besparende installaties zoals een (hybride) warmtepomp, zonneboiler of een aansluiting op een warmtenet.

Voorwaarden:

  • U moet eigenaar zijn van de woning en deze is of wordt na renovatie uw hoofdverblijf. 
  • De isolatiemaatregelen moeten worden uitgevoerd in de bestaande thermische schil. 
  • Als u de volledige subsidie wilt ontvangen voor een isolatiemaatregel dan moet u altijd nog tenminste één andere maatregel nemen. Bijvoorbeeld een tweede isolatiemaatregel, HR++ glas of een installatie maatregel. Vloer- en bodemisolatie kunnen niet gecombineerd worden. Als u één maatregel treft dan krijgt u bij een aanvraag vanaf 01-01-23 50% van de subsidie. De maatregel moet na 1 april 2022 zijn uitgevoerd.
  • De aanvraag voor isolatie moet maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste maatregel worden ingediend. Dat kunt u hier doen.  

De beschikbare subsidiebedragen vindt u in onderstaande tabel. 

De ‘dik gedrukte’ maatregelen kunnen door Grimbergen Isolatietechniek worden uitgevoerd.  

ISDE subsidiebedragen, m2 en Rd– waardes

 Subsidieminimummax.Rd -waarde*
Maatregelvanaf 1-1-’22 aantal tenminste
 per m2m2m2m2K/W
     
Spouwmuurisolatie€ 8101701,1
     
Vloerisolatie11201303,5
     
Bodemisolatie6201303,5
     
Zolder/vlieringvloer8201303,5
     
Gevelisolatie, voorzetwanden38101703,5
     
Dakisolatie30202003,5

* Bij de bepaling van de isolatiewaarde wordt uitsluitend gekeken naar het nieuw toegevoegde isolatiemateriaal. Reeds aanwezige (oude) isolatie blijft buiten beschouwing.

U kunt deze maatregelen combineren met de plaatsing van HR++ of Triple glas, al dan niet in combinatie met isolerende panelen en een isolerende deur. Het minimum oppervlak hiervoor bedraagt 8 m2.

ISDE Meldcodes

Om de subsidie te kunnen aanvragen heeft u de zogenaamde ISDE meldcodes en de factuur nodig. Als aanvullende bewijs adviseren wij u om wat foto’s te nemen tijdens de uitvoering! 

Overzicht van de ISDE meldcodes van onze producten:
KA18430 Isoplus parels – spouwmuurisolatie, minimaal 40 mm
KA18135 Knauf supafil wol – spouwmuurisolatie, minimaal 40 mm

KA18375 PIF – Vloerisolatie
KA18703 Pur – Vloerisolatie 100 mm of 130 mm
KA18057 Tonzon – Vloerisolatie  (3 reflecterende folies)

KA20654 Tonzon – Vloerisolatie ( 4 reflecterende folies)

KA18779 Chips – bodemisolatie
KA18453 Isoplus parels – bodemisolatie

KA18778 Knauf Supafil wol – Zoldervloer- of vlieringvloer isolatie

Voor appartementen:

Subsidie voor Energiebesparende isolatiemaatregelen (SEEH VvE)

Ook voor een Vereniging van Eigenaars (VvE) is het mogelijk subsidie te krijgen op de uitvoering van twee of meer energiebesparende maatregelen. Met de zeer korte terugverdientijden is het eenvoudiger dan ooit om de leden van de vereniging te overtuigen! 

Een van onze adviseurs kan tijdens een bestuurs- of ledenvergadering toelichting komen geven op de maatregelen. 

Voorwaarden:

  • De subsidie dient vooraf te worden aangevraagd;
  • Aanvragen kan tot 31 december 2023;
  • Als de VvE meerdere gebouwen heeft dan kan per gebouw subsidie worden aangevraagd;
  • De isolatiemaatregelen moeten worden uitgevoerd in de bestaande thermische schil. 
  • Als u subsidie aanvraagt voor een isolatiemaatregel dan moet u altijd nog tenminste één andere maatregel nemen. Bijvoorbeeld een tweede isolatiemaatregel, HR++ glas of Triple glas met nieuwe kozijnen. 

De eisen en  beschikbare subsidiebedragen vindt u in onderstaande tabel. 

De ‘dik gedrukte’ maatregelen kunnen door Grimbergen Isolatietechniek worden uitgevoerd.  

SEEH subsidiebedragen, m2 en Rd– waardes

 SubsidieminimumRd -waarde*
Maatregelvanaf 1-3-’22 aantaltenminste
 per m2m2m2K/W
    
Spouwmuurisolatie€ 813 m2 per woning**1,1
    
Vloerisolatie11Min. 70% gehele vloeroppervlak gebouw3,5
    
Bodemisolatie (event. in combinatie met vloer)6Min. 70% gehele vloeroppervlak gebouw3,5
    
Zolder/vlieringvloer8Minimaal 70% van de gehele zolder/vlieringoppervlakte van het gebouw3,5
    
Gevelisolatie, voorzetwanden3813 m2 per woning**3,5
    
Dakisolatie30Minimaal 70% van de gehele dakoppervlakte van het gebouw3,5

* Bij de bepaling van de isolatiewaarde wordt uitsluitend gekeken naar het nieuw toegevoegde isolatiemateriaal. Reeds aanwezige (oude) isolatie blijft buiten beschouwing.
** Vermenigvuldigd met het aantal etagewoningen (appartementen) in het gebouw.

Deze maatregelen kunnen gecombineerd worden met de plaatsing van HR++ of Triple glas, al dan niet in combinatie met isolerende panelen. Het minimum oppervlak bedraagt 8 m2 per woning.

Lees hier de voorwaarden en bedragen.

U vraagt de subsidie aan voordat u met de werkzaamheden begint. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u het subsidiebedrag voorafgaand aan de uitvoering of 50% bij een subsidiebedrag vanaf € 25.000. Nadat de beschikking is verstuurd, heeft u één jaar de tijd om de maatregelen uit te voeren. Na de vaststelling van de uitvoering ontvangt u de overige 50%.